specijalistički diplomski stručni
BUSINESS-TO-BUSINESS BRANDING

Mirta Kurkutović (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel