specijalistički diplomski stručni
KOMPARATIVNA ANALIZA LOKACIJA ODABRANIH TRGOVINSKIH PODUZEĆA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Antonija Pavić (2017)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel