specijalistički diplomski stručni
MALOPRODAJNI KOMUNIKACIJSKI MIKS

Marija Paljar (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel