specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA MARKETINGA U MALOPRODAJI NA PRIMJERU "PEKARA MIKEŠ"

Dijana Sinjaković (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel