specijalistički diplomski stručni
STRATEŠKI ASPEKTI UPRAVLJANJA KVALITETOM, IZVOZOM I ODNOSIMA S JAVNOŠĆU

Ivica Kordić (2017)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel