završni rad
ORTAKLUK U HRVATSKOM PRAVNOM SUSTAVU

Andreja Tomislava Faletar (2017)
Veleučilište u Požegi