specijalistički diplomski stručni
RAČUN DOBITI I GUBITKA U FUNKCIJI UPRAVLJANJA PODUZETNIKA U TRGOVINI

Danijel Radaković (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel