specijalistički diplomski stručni
RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE TRGOVAČKE ROBE U TRGOVINI NA MALO

Sandra Granda (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel