specijalistički diplomski stručni
KALKULACIJA NABAVNE CIJENE U TRGOVINI

Martina Đeneš (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel