specijalistički diplomski stručni
LEASING U TRGOVINI

Andreja Kovačević (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel