specijalistički diplomski stručni
DUGOROČNI IZVORI FINANCIRANJA U TRGOVINI

Marina Šarić (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel