specijalistički diplomski stručni
POSLOVANJE PUTEM FRANŠIZE U TRGOVINI

Maja Martinko Lihtar (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel