specijalistički diplomski stručni
ZADUŽNICA KAO INSTRUMENT PLAĆANJA U TRGOVINI

Ljiljana Caga (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel