specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA MATRIČNOG RAČUNA NA INPUT - OUTPUT ANALIZU U TRGOVINSKOM POSLOVANJU

Ivan Grozdanović (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel