specijalistički diplomski stručni
OPERATIVNA POLUGA U PODUZEĆU PETROKEMIJA D.D. KUTINA

Slavica Barić (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel