specijalistički diplomski stručni
MATEMATIČKI MODEL ABC METODE U UPRAVLJANJU TROŠKOVIMA MALIH PODUZEĆA

Maja Karapandža (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel