završni rad
UREDSKO POSLOVANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Stela Potnar (2018)
Veleučilište u Požegi