Stručni rad - Stručni rad s konferencije
PRIMJENA DECENTRALIZIRANE DIGITALNE VALUTE BITCOIN U ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU

IDLBEK, Robert; BUDIMIR, Verica; HRMIC, Danijela (2014)