Stručni rad - Stručni rad s konferencije
SEKTORSKA ANALIZA KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE

POTNIK GALIC, Katarina; GRGACEVIC, Matej (2014)