specijalistički diplomski stručni
KORIŠTENJE POSLOVNE INTELIGENCIJE (BI) NA PRAKTIČNOM PRIMJERU

Hrvoje Novokmet (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel