(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument PRIMJENA PROGRESIVNE I DEGRESIVNE METODE OBRAČUNA AMORTIZACIJE U PODUZEĆU HIDRODOM D.O.O.