(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument ULOGA MENADŽMENTA U UPRAVLJANJU NABAVNIM PROCESIMA U TRGOVINSKOM PODUZEĆU
Poveznica na dokument MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO U DJELATNOSTI TRGOVINE