(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument DETERMINACIJA FIBONACCIJEVOG NIZA NA MLADICAMA JABUKE, KRUŠKE, ŠLJIVA I TREŠNJE