(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument VOJNO ADMINISTRATIVNA ORGANIZACIJA I PRAVO U TURSKOJ